Lyrics Of Jana Gana mana in English-Hindi-Youtube


Lyrics Of Jana Gana mana in English-Hindi

 

Lyrics Of Jana Gana mana

Para 1 (National Anthem of India)

Jana Gana Mana Adhinaayak Jaya Hey,
Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
Panjaab Sindhu Gujarat Maraatha,
Draavid Utkal Banga
Vindhya Himaachal Yamuna Ganga,
Uchchhal Jaladhi Taranga
Tav Shubh Naamey Jaagey,
Tav Shubh Aashish Maange
Gaahey Tav Jayagaathaa
Jana Gana Mangal Daayak,
Jaya Hey Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey,
Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

Para 2

Ohoroha Toba Aahbaana Prachaarita,
Suni Tab Udaar Vaani
Hindu Bauddh Shikha Jain,
Parasik Musolman Christaani
Purab Pashchim Aashey,
Tab Singhaasana Paashey
Premohaara Hawye Gaanthaa
Jana Gana Oikya Vidhaayak Jaya Hey,
Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey,
Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

Para 3 (National Anthem of India)

Potona Abhbhudaya Bandhura Pantha,
Yug Yug Dhaabit Yaatri
Hey Chir Saarathi,
Tab Ratha Chakrey Mukharit Patha Din Raatri
Daarun Viplab Maajhey,
Tab Shankh dhwani Bajey
Sankat Dukh Trata
Jana Gana Path Parichaayak,
Jaya Hey Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
Jayo Hey, Jayo Hey, Jayo Hey,
Jayo Jayo Jayo, Jayo Hey

Para 4 (National Anthem of India)

Ghor Timir Ghan Nibiro,
Nishithey Peedit Murchhit Deshey
Jagrat Chhil Tab Abichal Mangal,
Nato Nayan Animeshey
Duswapney Aatankey,
Raksha Kariey Ankey
Snehamayi Tumi Mata
Jana Gana Duhkh Trayak,
Jaya Hey Bharat Bhagya Vidhaataa
Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey,
Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

Para 5 (National Anthem of India)

Raatri Prabhatil Udil Ravichhabi,
Purb Uday Giri Bhaaley
Gaahey Vihangam Punya Sumiran,
Nav Jeevan Rash Dhaley
Tab Karunaarun Raage,
Nidrit Bhaarat Jagey
Tab Charane Nat Maatha
Jaya Jaya JayA Hey, Jaya Rajeshwar,
Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey,
Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

**The first stanza of the song has been adopted as the National Anthem of India.


Lyrics Of Jana Gana mana in English-Hindi-Youtube
Rate this post
Further Reading:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lyrics
http://en.wikipedia.org/wiki/Jana
http://en.wikipedia.org/wiki/Gana
http://en.wikipedia.org/wiki/Mana
http://en.wikipedia.org/wiki/English
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindi

You read About: Lyrics Of Jana Gana mana in English-Hindi-Youtube

Posted by: Priyank on August 29, 2012


Previous Post: « Next Post: »

© 2019 Trendfy. All rights reserved
Blog Managed by Prateek Jaiswal